Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на публичните декларации на служители на Военна академия „Г. С. Раковски“по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Декларации по години

Контакти

–––––––––
тел. (+359 2) 92 26 –
–––––––––@–.bg