Неподадени в срок декларации по ЗПКОНПИ – 2018

ИмеДата на подаванеДекларация
1Димитър XXXXX Димитров 11.06.2018 Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
2Цвета XXXXX Монова Събева11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
3Ралица XXXXX Николова – Дончева13.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
4Лиляна XXXXX Митева03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
5Любка XXXXX Самандова13.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
6Велизара XXXXX Попова11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
7Георги XXXXX Карастоянов03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
8Елица XXXXX Николова03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
9Надя XXXXX Прокопова03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
10Марияна XXXXX Григорова03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
11Викенти XXXXX Спасов03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
12Валери XXXXX Лазаров15.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
13Вяра XXXXX Жекова11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
14Лъчезар XXXXX Милушев03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
15Румен XXXXX Николов11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
16Ганчо XXXXX Душков03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
17Свилена XXXXX Дърова11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
18Красимира XXXXX Колева11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
19Янко XXXXX Георгиев11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
20Денка XXXXX Данчева03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
21Димитричка XXXXX Колева03.07.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
22Христо XXXXX Георгиев11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
23Петър XXXXX Стоилов11.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
24Сияна XXXXX Мирчева13.06.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)
25Димитър XXXXX Каменов02.11.2018Декларации по чл.35, ал.1, т.2 (Част I – Имущество и Част II – Интереси)