Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Г. Димов произнася реч пред студентите от „Випуск Добруджански – II-ра смяна“, последван от заместник-началника на ВА полковник Е. Янев!

Деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Г. Димов произнася реч пред студентите от "Випуск Добруджански – II-ра смяна", последван от заместник-началника на ВА полковник Е. Янев!

Posted by Военна академия "Георги Стойков Раковски" on Friday, October 30, 2020