Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 – №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски”

Наименование Описание
Номер 00063-2019-0003
Дата на публикуване 03.10.2019 г.
Наименование Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 – №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 31 в района на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедурата по реда на чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 24.10.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 28.10.2019 г., 08.15 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. +359 29226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Протокол № 1, публикувано на 30.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 14.11.2019 г.
Протокол №2, публикувано на 20.11.2019 г.
Протокол №3, публикувано на 20.11.2019 г.
Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 20.11.2019 г.
Информация при производство по обжалване, публикувано на 04.12.2019 г.