ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0012
Дата на публикуване08.10.2018 г.
НаименованиеВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапо реда на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти12.11.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите14.11.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг залата на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Приложение № 11 – Проект на обект.zip
Разяснения, публикувано на 02.11.2018 г.
Протокол № 1, публикувано на 16.11.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 27.11.2018 г.
Протокол № 2, публикувано на 4.11.2018 г.
Протокол № 3, публикувано на 4.11.2018 г.
Доклад, публикувано на 4.11.2018 г.
Решение, публикувано на 4.11.2018 г.
Договор, публикувано на 12.02.2019 г.
Техническо предложение, публикувано на 12.02.2019 г.
КСС, публикувано на 12.02.2019 г.
Ценово предложение, публикувано на 12.02.2019 г.
Декларация за конфиденциалност, публикувано на 12.02.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 12.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор, публикувано на 02.07.2019 г.
Изтеглете документацията