Нашата равносметка на постигнатите резултати за последните четири години

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Днес представяме Галерия 8: В етап на изпълнение е „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във ВА „Г. С. Раковски“. С изграждането на дългоочакваното общежитие ще бъдат задоволени жилищните нужди на обучаемите във Военна академия „Г. С. Раковски“.