Нашата равносметка на постигнатите резултати за последните четири години

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Днес представяме Галерия 6:

Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчевата енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Това ще доведе до значителна икономия на електроенергия и ще има възможност остатъка от мощността да се продава на ЧЕЗ. По този начин Академията се включва в Националната енергийна политика за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)!