Нашата равносметка на постигнатите резултати за последните четири години

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Днес представяме:

Галерия 4: Строително-монтажни и ремонтни работи на част от оградата на Военна академия „Г. С. Раковски“ към улица „Хан Аспарух“ и улица „Мизия“.

Ремонтът предотврати опасността от самосрутване на оградата и нараняване на преминаващи хора и превозни средства!