Георги Стойков Раковски - 200 години безсмъртие

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

Уведомяваме Ви, че поради епидемиологичната обстановка в страната Научната конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие” ще се проведе в хибриден вариант при следните условия:
1. Присъствие в зала единствено на основните докладчици;
2. Излъчване на основните доклади в онлайн режим чрез MS Teams;
3. Печатен вариант на сборника с доклади от Научната конференция ще бъде изработен в най-кратки срокове.

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ Г. С. РАКОВСКИ “

Ви кани да участвате в научна конференция с международно участие

на 12 13 април 2021 г. във Военна академия „ Г. С. Раковски “

Конференцията се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България д-р Красимир Каракачанов и министъра на културата на Република България г-н Боил Банов

ТЕМАТИЧНИ КРЪГОВЕ

  1. Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движение

  2. Георги Раковски – ученият и творецът

  3. Личността на Георги Раковски в международен план

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 Председател

Полковник доц. д-р Димитър Ташков

Членове

Доц. д-р Мария Фъртунова

Проф. д.н. Митко Стойков

Полковник д-р Никола Стоянов

Полковник доц. д-р Петко Димов

Подполковник Веселка Методиева

Технически секретари

Подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев

Гл. ас. Д-р Стоян Николов

Ас. Боян Жеков

Контакти с организационния комитет

София 1504

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82

Военна академия „Г. С. Раковски”

Телефони за справки:

02/92 26665

02/92 26550

e-mail: conf.rakovski@rndc.bg