Георги Стойков Раковски 200 години безсмъртие

35Days
13Hours
25Mins
14Secs

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

Ви кани да участвате в научна конференция с международно участие

на 12 13 април 2021 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“

ТЕМАТИЧНИ КРЪГОВЕ

  1. Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движение
  2. Георги Раковски – ученият и творецът
  3. Личността на Георги Раковски в международен план

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 Председател
Полковник доц. д-р Димитър Ташков
Членове
Доц. д-р Мария Фъртунова
Проф. д.н. Митко Стойков
Полковник д-р Никола Стоянов
Полковник доц. д-р Петко Димов
Подполковник Веселка Методиева
Технически секретари
Подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев
Гл. ас. Д-р Стоян Николов
Ас. Боян Жеков

Контакти с организационния комитет

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
Телефони за справки:
02/92 26695
02/92 26550
e-mail: conf.rakovski@rndc.bg