Georgi Stoykov Rakovski – 200 Years of Immortality

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

Ви кани да участвате в научна конференция с международно участие

Георги Стойков Раковски 200 години безсмъртие

на 12-13 април 2021г. във Военна академия „Г. С. Раковски“

2021г.

София

НАУЧНИ ПАНЕЛИ

Георги Раковски- патриархът на българското националноосвободително движение

Първи панел

Георги Раковски- ученият и творецът

Втори панел

Личността на Георги Раковски в международен план

Трети панел

Организационен комитет

Председател

полковник доц. д-р Димитър Ташков

Членове

доц. д-р Мария Фъртунова

проф. д.н. Митко Стойков

полковник д-р Никола Стоянов

полковник доц. д-р Петко Димов

подполковник Веселка Методиева

Технически секретари

подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев

гл. ас. д-р Стоян Николов

ас. Боян Жеков

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
 
Телефони за справки:
02/92 26695
02/92 26550

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – ЦУ

12 Main Street Pt. London UK 92359

020 – 5534-5552

realfactoryHQ@goodlayers.com

De North Condomenium

34 King Street Palace AVenger. London
UK 92359

020 – 5534-5533

DeNorthContact@goodlayers.com