Раковски – титан на българското Възраждане

Военна академия „Г. С. Раковски“ отбеляза 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски и с експозиция от подбрани издания – творби и старопечатни книги за и от Раковски, намиращи се във военноисторическите фондовете на Академична библиотека.

Тук се съхраняват двете книги на Георги Стойков Раковски: „Показалец или ръководство как да се изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоколения.“, или по-кратко Показалецът на Раковски, отпечатан в Одеса през 1859 г. и „Няколко речи о Асеню Первому…, великому царю болгарскому, и сину му Асеню Второму“, издадено през 1860 г.