Нова статия за нашия патрон

Георги Раковски – будител и учител на нацията (вестник „Труд“ – четете тук)