Георги Стойков Раковски 200 години безсмъртие

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

Уведомяваме Ви, че поради епидемиологичната обстановка в страната Научната конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие” ще се проведе в хибриден вариант при следните условия:
1. Присъствие в зала единствено на основните докладчици;
2. Излъчване на основните доклади в онлайн режим чрез MS Teams;
3. Печатен вариант на сборника с доклади от Научната конференция ще бъде изработен в най-кратки срокове.

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

Ви кани да участвате в научна конференция с международно участие

на 12 13 април 2021 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“

ТЕМАТИЧНИ КРЪГОВЕ

  1. Георги Раковски – патриархът на българското националноосвободително движение
  2. Георги Раковски – ученият и творецът
  3. Личността на Георги Раковски в международен план

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 Председател
Полковник доц. д-р Димитър Ташков
Членове
Доц. Д-р Мария Фъртунова
Проф. д.н. Митко Стойков
Полковник. Д-р Никола Стоянов
Полковник. Доц. Д-р Петко Димов
Подполковник Веселка Методиева
Технически секретари
Подполковник Гл. Ас. Д-р Калин Ранчев
Гл. Ас. Д-р Стоян Николов
Ас. Боян Жеков

Контакти с организационния комитет

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
Телефони за справки:
02/92 26665
02/92 26550
e-mail: conf.rakovski@rndc.bg