Пресконференция за националните чествания на 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

Изказване на министъра на културата Боил Банов.