Научната конференцията с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие” ще се проведе в хибриден вариант

Уведомяваме Ви, че поради епидемиологичната обстановка в страната Научната конференцията с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие” ще се проведе в хибриден вариант при следните условия:

1. Присъствие в зала единствено на основните докладчици;

2. Излъчване на основните доклади в онлайн режим чрез MS Teams;

3. Печатен вариант на сборника с доклади от Научната конференция ще бъде изработен в най-кратки срокове.

За повече информация:

Електронна поща:rakovski@rndc.bg

Телефони: 02/ 92 26 665;

С уважение,

Организационен комитет

София, 08.04.2021 г.