Работна среща на панел „Системни концепции и интеграция“

На 16 октомври 2023 година, в зала „Борис Дрангов“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, започна работа 52-та официална работна среща на панел „Системни концепции и интеграция“ на Организацията за наука и технологии на НАТО.

Приемаща институция  е Институтът по отбрана „Цветан Лазаров“ на МО, а домакин на срещата е Военна академия „Г. С. Раковски“.

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев приветства участниците, като изрази мнение, че природата на военните конфликти и заплахите за сигурността днес се развива и променя непрекъснато, изисквайки иновативни решения и единен подход. В тази връзка международното сътрудничество и интегрирането в общата изследователска програма на НАТО е инструмент, чрез който могат да се обединят усилията на много учени и изследователски институции за разрешаване на проблеми, с които трудно биха се справили една организация или съответно една държава.

Съвременните технологии позволяват въздействието на кибератаките да достигне до ниво, което заплашва националната и евроатлантическа сигурност и стабилност.

Няколко значими технологични направления като електронната война и технологиите за достъп до космоса, имат глобални ефекти, които ще повлияят на военното планиране и операции на Алианса.

Началникът на Военна Академия обърна внимание, че изграждането на работещ механизъм за предотвратяване на бъдещи заплахи за сигурността, е резултат от един основен стълб – подготовка и образование.

В края на словото си, началникът на Военна Академия изказа мнение, че в днешния динамичен свят оформянето на нови визии, прилагането на сложни концепции и интегрирането на всички системни елементи в единна система е ключът към намирането на съвременни решения в областта на сигурността и отбраната.

Мисията на панела „Системни концепции и интеграция“, широко описана като мост между технологията и операциите, може да обедини всички други предишни научни изследвания при формирането на крайната отбранителна способност.