Работна среща с временно управляващия Посолството на Черна гора в Република България

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев проведе работна среща с г-жа Йелена Филипович-Стоянов – временно управляващ Посолството на Черна гора в Република България.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на двустранните отношения, както и пътищата за съвместна дейност и инициативи в области от взаимен интерес. Беше подчертано и значението на добрите отношения между двете държави за стабилността в региона.
До края на 2023 г. е планирано мероприятие по линия на двустранното сътрудничество във Военна академия „Г. С. Раковски“.