Първенците на специалности от факултет „Национална сигурност и отбрана“ получават своите дипломи

Първенците на специалности от факултет „Национална сигурност и отбрана“ получават своите дипломи, но и грамоти от заместник-началника на Военна академия по администрацията и логистиката полк. Емил Янев!