Публична защита на Валери Димитров Николов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов.

Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров Панчев
Дата: 06.12.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 15:00 часа

Автореферат на асистент Валери Димитров Николов
Рецензии:
професор д.н. Димитър Трендафилов Йончев
полковник доцент доктор Милко Йорданов Стефанов

Становища:
професор доктор Стефан Иванов Мичев
доцент доктор Константин Кирилов Казаков
доцент доктор Иван Петров Панчев

Дата: 06.11.2023 г.
гр. София