Изпит във Военна академия „Г. С. Раковски“ по „Публични комуникации“ с офицерите от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили“

На проведения изпит във Военна академия „Г. С. Раковски“ по „Публични комуникации“ с офицерите от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и Въоръжените сили“ бяха представени и обсъдени съвременните предизвикателства пред стратегическите комуникации.