Публична защита на полковник Антон Николов Атанасов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за бюджетиране в Министерството на отбраната“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от полковник Антон Николов Атанасов.

Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова Дата:11.07.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на полковник Антон Николов Атанасов
Рецензии:
професор доктор Ивайло Николаев Николов
професор доктор Лидия Стоянова Велкова

Становища:
професор доктор Добромир Йотов Доков
доцент доктор Станимир Петров Илиев
доцент доктор Вяра Стойкова Жекова

Дата: 09.06.2023 г.
гр. София