Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни решения за управление на риска в корпоративната сигурност“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Мирослава Огнянова Младенова.

Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров Панчев
Дата: 08.04.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 15:00 часа

Автореферат на Мирослава Огнянова Младенова
Рецензии:
професор доктор Стефан Иванов Мичев
доцент доктор Ирина Николаева Миндова-Дочева

Становища:
доцент доктор Пламен Николов Богданов
доцент доктор Константин Кирилов Казаков
доцент доктор Иван Петров Панчев

Дата: 05.03.2024 г.
гр. София