Публична защита на майор Станимир Стоянов Станчев

През тази седмица академичният състав на Академията се увеличи с един нов доктор! 

Проведе се публична защита на дисертационен труд на тема „Насоки за усъвършенстване на процеса за планиране на операции на оперативно ниво“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Станимир Стоянов Станчев. Председател на научното жури беше полковник доцент доктор Живко Добрев Желев.  

 ДА МУ Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ МУ НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!