Нов професор в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Честито на новия професор в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на Военна академия „Г. С. Раковски”, полковник доц. д-р Георги Петров Георгиев!

Проведе се заключително заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на Факултет „Командно-щабен”. След изпълнение на процедурата, журито с председател полк. доц. д-р Димитър Недевски класира и предлага кандидата полковник доцент д-р Георги Петров Георгиев да заеме академичната длъжност „професор“.

ДА МУ Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ МУ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!