Публична лекция на Велизар Шаламанов във Военна академия

„Отбраната и промяната“ беше темата на публичната лекция на доцент д-р Велизар Шаламанов – доцент в Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана на БАН, която той изнесе във Военна академия „Г. С. Раковски“. Лекцията се проведе в аула „Раковски“ и на нея присъстваха академичен състав и обучаеми от Академията, както и представители от Министерството на отбраната на Република България. Лекторът бе представен от началника на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев, който припомни част от богатата биография на Велизар Шаламанов и спомена за неговия значим принос за членството ни в НАТО.

В лекцията бившият министър на отбраната направи анализ на 25-те години на промени във Въоръжените ни сили. Доц. Шаламанов запозна аудиторията от първо лице с предизвикателствата, пред които е била изправена Република България по пътя към НАТО. Срещата с него се превърна в представяне на информация и гледни точки от неговото пряко участие още в началния етап по реализиране на идеята за приемането на България в Евроатлантическия съюз. Той представи стъпките, през които нашата страна е преминала и предстои да премине като пълноправен член на Алианса, като акцентира на три основни въпроса: връзката между отбраната и промяната; НАТО и промяната и БАН и промяната.

Доц. Шаламанов сподели вижданията си за Стратегическия преглед на отбраната като фундаментално преосмисляне на процеси с цел радикална промяна за постигане на по-добри резултати. Експертът изведе важни изводи от усилието за влизането ни в НАТО. Той направи и изводи от усилията на БАН в тази насока. Екс-министърът обобщи, че опитът трябва да се съхранява, анализира, развива и това може да стане само в академична среда. Всеки успял човек в практиката трябва да премине през академичния сектор за предаване на своя опит. Най-ценния ресурс на академичната среда са обучаемите – няма добро изследване без обучение, защото хората и приемствеността са решаващи – успехът не се постига в едно поколение. Трябва да се готвят следващите поколения да познават добрите практики на миналото, особено свързани с процеси, методи, принципи, правила и най-общо уроци от практиката като единствен извор на знания и критерий на истината.

Лекцията предизвика оправдан интерес сред аудиторията. Отговаряйки изчерпателно на всички зададени въпроси, екс-министър Шаламанов даде пълна яснота по темата и получи заслужени благодарности за професионално представената информация. В края на своето участие той изрази благодарност за поканата да изнесе лекция именно пред тази аудитория.

От своя страна началникът на военната Алма-матер също изказа своята и на присъстващите благодарност за приетата покана. С пожелания за здраве и бъдещи успехи, той връчи на госта книга за спомен от значимото събитие. Генерал-майор Дочев увери доц. Шаламанов, че винаги е добре дошъл в Академията за лекции и беседи по актуални въпроси от областта на сигурността и отбраната.

Още по темата вижте на: https://www.youtube.com/watch?v=BjAzaSSV3SM


Велизар Шаламанов притежава богата биография. През 1979 г. завършва в Пловдив Математическата гимназия, а през 1984 г. – Висшето народно военновъздушно училище в Долна Митрополия със специалност радиоелектроника. Служил е в Института по системи за управление на ГЩ като началник на сектор „Военни интелигентни системи“. Бил е в управление „Разузнаване и електронна борба“ на Главния щаб на Сухопътните войски. През 1991 г. става доктор по кибернетика, а от 1998 г. е доцент по автоматизирани системи за управление. През 1995 г. завършва Военна академия „Г. С. Раковски“. Обучавал се е в САЩ, Германия и в Европейския център за изследвания по сигурността „Джордж Маршал“. От 1998 до 2001 г. е заместник-министър на отбраната и член на Съвета по сигурността към Министерски съвет. Председател е на Борда на директорите на ТЕРЕМ ЕАД. Велизар Шаламанов е един от авторите на „План 2004“ за преструктуриране на Българската армия.
В периода 2001 – 2009 г. последователно е съветник на председателя на БАН по национална сигурност и отбрана, директор на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана и ръководител на секция „Изследване и развитие на ИС“ в Института по паралелна обработка на информацията към БАН (днес част от Института по информационни и комуникационни технологии). От 2009 г. е директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО по консултации, командване и управление. През 2012 г. е назначен за директор по сътрудничество с потребителите в обединената Агенция за комуникации и информация на НАТО.
От 6 август до 7 ноември 2014 г. е служебен министър на отбраната. Избиран е за народен представител в 45-тото и 46-тото народни събрания, където е заместник-председател на комисията по отбрана и ръководител на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО. В периода 2019-2021 г. Велизар Шаламанов е председател на Надзорния борд на Агенцията за комуникации и информация на НАТО.