Публична лекция на подп. доц. инж. д-р Петко Петков

На 26.06.2023 г. в аула „Раковски“ на Военната академия подп. доц. инж. д-р Петко Петков от катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ изнесе публична лекция на тема „Привеждане на страната от мирно във военно положение – съвременни аспекти и предизвикателства“.

Темата е свързана с предотвратяване и недопускане развитието на съвременни предизвикателства, оказващи сериозен натиск върху поддържане на стабилна среда за сигурност в нея. Това е пряко обвързано с поддържането на определени нива на готовност от елементите на системата за отбрана на страната, касаещи  генериране на широк набор от необходимите им отбранителни способности за предотвратяване на възникнали заплахи за националната сигурност на страната.


Подп. Петко Петков има дългогодишен опит в системата на сигурноста и отбраната. Доктор по проблемите на националната сигурност. Участник в редица мисии на Българската армия зад граница. Автор на редица статии и научни доклади, свързани с аспектите на националната сигурност в национални издания и публикации от научни форуми. Понастоящем е преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“.