Публична лекция на доцент доктор Теодора Виткова Георгиева

Доцент д-р Теодора Виткова Георгиева изнесе публична академична лекция на тема „Формално моделиране в социалните науки”.

Лекцията представи възможностите на формалните модели като посредници между теориите и емпиричната реалност да тестват избрани от изследователя теоретични аргументи, допускания и прогнози. Представени бяха основните насоки в проектирането на формален модел. Подчертана беше ролята на структурното моделиране като широко прилаган метод в науката за тяхното доказване.    

Доц. д-р Теодора Георгиева получи от заместник-началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ полк. доц. д-р Димитър Ташков удостоверение за заемане на академична длъжност „доцент“.