Публична лекция на полковник професор доктор Георги Петров Георгиев

Полковник професор д-р Георги Петров Георгиев изнесе публична академична лекция на тема „Познатите и непознати импровизирани взривни устройства”.

Лекцията беше посветена на класификацията, видовете, характеристиките, способите за използване и тактиките и техниките на терористите за поставяне на импровизирани взривни устройства (ИВУ). В хода на изложението беше разкрита системата на НАТО за противодействие на ИВУ (C-IED), като бяха представени основните насоки и направления, ключовите дейности и основните приложни функционални области на дейностите за противодействие на ИВУ. Като резултат от проведено научно изследване за противодействието на системата за ИВУ, полк. проф. д-р Георгиев представи сравнителни графики на които беше разкрит конвенционалния отговор на държавите членки на НАТО, срещу неконвенционалния подход на терористичните организации, изразен както във финансово изражение, така и в продължителност на подготовката.