Публична лекция на доц. д-р Владимир Божилов

Пред преподавателите от Военна академия „Г. С. Раковски “ доц. д-р Владимир Божилов – доцент в катедра „Астрономия“ и заместник-декан на Физическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ изнесе публична лекция на тема: „Търсене на екзопланети и живот извън Земята“.

Лекторът бе представен от декана на факултет „Командно-щабен“ полк. проф. д-р Емил Енев, който покани доц. Божилов за още изяви при нас.

––––––––––––––––

Доц. д-р Владимир Божилов е и комуникатор на науката. Основните му научни интереси са към изучаването на активните галактични ядра, космологията, екзопланетите и търсенето на живот извън Земята. Старши изследовател е към проекта за търсене на екзопланети EXO-RESTART, подкрепен от ФНИ по програма „ВИХРЕН-2021“. Гост е в радио и телевизионни предавания и на различни събития, където разказва на достъпен език за последните открития в областта на Космоса. Най-новата му научнопопулярна книга е „Непознатата Вселена: В търсене на отговори на най-големите космически загадки“.