Нов доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Проведе се заключително заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за военнослужещ за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

След изпълнение на процедурата и представяне на тема „Функции на административния мениджмънт в отбраната“, журито с председател полковник доц. д-р Тотко Симеонов – началник на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, класира и предлага кандидата подполковник д-р Петър Стоилов да заеме академичната длъжност „доцент“.

ДА МУ Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ МУ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!