Публична защита на полковник Петър Добрев Петров

Публична защита на дисертационен труд на тема „Ефективно използване на военното сътрудничество със страните от Западните Балкани в интерес на външната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от полковник Петър Добрев Петров.

Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев Иванов Дата:19.07.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на полковник Петър Добрев Петров
Рецензии:
професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
доцент доктор Елислав Георгиев Иванов

Становища:
професор доктор Марин Тодоров Петков
доцент доктор Пламен Николов Богданов
полковник доцент доктор Васил Христов Станков

Дата: 19.06.2023 г.
гр. София