Магистърска програма „Психология в сигурността и отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Психология в сигурността и отбраната“.