Национално компютърно подпомагано учение по поддръжка от страната-домакин „ПСД 21“ завърши във Военна академия днес

НКПУ се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 26-ти до 28-ми октомври т. г. с участието на заместник-министри и ръководители на общо 14 министерства и държавни агенции.

Поддръжката от страната домакин (ПСД) е гражданска и военна помощ, оказвана в мирно време, при кризи или по време на война от държава домакин на съюзнически сили и организации, които са разположени, действат или преминават през нейната територия

Такъв тип учение се провежда за първи път и в него се включват над 70 представители от министерствата на отбраната, на външните работи, на вътрешните работи, на финансите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на енергетиката, на икономиката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването, на околната среда и водите, на земеделието, храните и горите, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно управление“, Държавна комисия по сигурността на информацията, както и от Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО на територията на Република България (BGR NFIU). Участието на представители от държавните структури в „ПСД 21“ ще повиши подготовката и координацията между ведомствата.

С „ПСД 21“ се тества разработената от Министерството на отбраната процедура за организиране на дейностите по изпълнение на Националния план за оказване на поддръжка на съюзнически сили на територията на Република България.