Изготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи

НаименованиеОписание
Номер9085064
Дата на публикуване22.01.2019 г.
НаименованиеИзготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти30.01.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите31.01.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Протокол № 1, публикувано на 19.02.2019 г.
Указания към комисията, публикувано на 19.02.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 19.02.2019 г.
Съобщение за прекратяване, публикувано на 19.02.2019 г.
Изтеглете документацията