Конструктивно обследване и оценка на техническото състояние на носещата конструкция и заключение за възможна реконструкция и изпълнение на строителство на общежитие във ВА „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер9079018
Дата на публикуване30.07.2018 г.
НаименованиеКонструктивно обследване и оценка на техническото състояние на носещата конструкция и заключение за възможна реконструкция и изпълнение на строителство на общежитие във ВА „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти16.08.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите17.08.2018 г., 10:00 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Покана
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Съобщение за удължаване на срока, публикувано на 13.08.2018 г.
Информация за обява за удължаване на срока, публикувано на 13.08.2018 г.
Протокол № 1, публикувано на 21.08.2018 г.
Договор, публикувано на 19.09.2018 г.
Приложения към договор, публикувано на 19.09.2018 г.
Изтеглете документацията