Изготвяне на проект за събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на ВА „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер 9078111
Дата на публикуване05.07.2018 г.
НаименованиеИзготвяне на проект за събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти17.07.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите19.07.2018 г., 09.00 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Покана
Образец 1
Образец № 2, espd-request.zip и 2b.Указания ЕЕДОП
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Договор-проект
Протокол 1, публикуван на 19.07.2018 г.
Протокол 2, публикуван на 30.07.2018 г.
Договор
Изтеглете документацията