Профил на купувача – архив 2016-2019

ПоръчкаПубликуванаНомер АОП
Ушиване и доставка на униформено облекло за военнослужещите във Военна академия „Г. С. Раковски”17.07.2019922689
ВР1004/СЗП – „Открита спортна площадка – тенис кортове в северозападен парк на Военна академия „Г. С. Раковски“20.05.201900063-2019-0001
Доставка на тонер касети и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Военна Академия „Г. С. Раковски“28.02.20199086326
Изготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи27.02.20199086200
Доставка на канцеларски материали, различни видове хартия, пликове и бланки за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“28.02.20199086319
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ПЩ – Строително- монтажни работи на ламаринен покрив на сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски”15.02.20199085687
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“26.02.20199086113
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/УКЕЕФ – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски“15.02.20199085688
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”30.01.20199085253
Изготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи22.01.20199085064
Строително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г. С. Раковски“12.11.201800063-2018-0013
ВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”20.12.201800063-2018-0014
Доставка на полево облекло за военнослужещите от ВА „Г. С. Раковски“24.01.2019890305
ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”08.10.201800063-2018-0012
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”16.01.20199084910
Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”13.11.20189083032
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”30.10.20189082561
ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”09.08.201800063-2018-0010
Строително-монтажни и ремонтни работи на част от оградата на ВА „Г. С. Раковски” към улица „Хан Омуртаг“ и ул. „Мизия“20.09.201800063-2018-0011
Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”23.04.201800063-2018-0004
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения за регистратура на ВА „Г. С. Раковски“06.08.201800063-2018-0009
Конструктивно обследване и оценка на техническото състояние на носещата конструкция и заключение за възможна реконструкция и изпълнение на строителство на общежитие във ВА „Г. С. Раковски”30.07.20189079018
Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“28.06.201800063-2018-0008
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група08.06.201800063-2018-0006
Изготвяне на проект за събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на ВА „Г. С. Раковски“05.07.20189078111
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол13.06.201800063-2018-0007
Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 622.05.201800063-2018-0005
Доставка на перилни и почистващи препарати, и консумативи за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“02.05.2018СИ-29-1597
Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД01.02.201800063-2018-0001
Придобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“24.04.20189075272
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол02.03.201800063-2018-0002
Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 630.03.201800063-2018-0003
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“01.03.2018СИ-29-810/27.02.2018 г.
Доставка на тонер касети и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“16.02.2018СИ-29-722/16.02.2018 г.
Доставка на канцеларски материали, различни видове хартия, пликове и бланки за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“16.02.2018СИ-29-721/16.02.2018 г.
Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“24.11.201700063-2017-0006
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”05.12.2017
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”16.11.2017
Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”07.08.201700063-2017-0004
Подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на щаба и киносалон09.08.201700063-2017-0005
Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“28.06.201700063-2017-0003
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“01.06.201700063-2017-0001
Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана, охрана със СОТ и пропускателна дейност в имот – публична държавна собственост, в управление на военна академия „Г. С. Раковски”20.10.2016
Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”27.06.201700063-2017-002
Извършване на строително-монтажни и демонтажни работи за подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на Щаба и Киносалона на ВА „Г. С. Раковски“ и присъединяването им към захранващия паропровод и вътрешната топлопреносна мрежа на двете сгради19.06.2017
Доставка и монтаж на интегрирана система за физическа сигурност на Военна академия „Г. С. Раковски“29.03.2017
Доставка на настолни компютри, многофункционални устройства, мултимедийни проектори и интерактивна дъска за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски”18.01.2017
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС”16.12.2016
Изграждане на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение на сграда – щаб, КTП – юг, КПП – запад, гараж и вход от Държавна комисия по сигурността на информацията22.11.2016
Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строително-монтажните работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски“12.10.2016
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”21.09.2016
Дейности по изваждане на паметника на бомбиера в района на Военна академия „Г. С. Раковски”01.09.2016
Доставка на офис оборудване за зала във Военна академия „Г. С. Раковски”03.08.2016

Профил на купувача – архив I

Профил на купувача – архив II