Политико-военната група (ПВГ) за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната проведе първото си заседание под председателството на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Основни цели на заседанието бяха да се представи създадената нормативна рамка и основните задачи на Прегледа, както и да се обсъдят предложенията относно функционалните области, отговорните структури и сроковете на изпълнение на дейностите по основните направления на провеждането му. В заседанието взеха участие всички членове на политико-военната група: заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев, както и секретарят – бригаден генерал Радостин Илиев, директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“.

Прегледът на отбраната ще се проведе като интегрална част от Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност, иницииран с Решение на Министерския съвет №26 от 18.01.2019 г., който се провежда на междуведомствено ниво.