Честит рожден ден на полковник професор д.пс.н. Георги Карастоянов – екс-началник на катедра „Психология и лидерство“ и дългогодишен преподавател във факултет „Национална сигурност и отбрана“

Желаем крепко здраве, щастие и успехи на полковник професор д.пс.н. Георги Карастоянов!