Лекциите за студентите по психология започнаха още на плаца

Лекциите за студентите по психология започнаха още на плаца – благодарение на полковник професор д.н. Георги Карастоянов!

Тази магистърска програма отново бележи рекорден прием!