„Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 г. Провалът на едно поръчано въстание“

На 14.11.2023 г. в Аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ беше представена монографията на проф. д.н. Веселин Янчев „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 г. Провалът на едно поръчано въстание“.

Монографията е третата подред от поредицата на проф. Веселин Янчев за вътрешните функции на Българската армия след Освобождението. В нейната основа е дисертацията за „доктор на науките“, защитена от него в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през декември 2022 г.

Представената монография продължава изследването на нормативната уредба и практическото използване на Българската армия за гарантиране на реда и сигурността в периода 1923 – 1924 г. Тя предлага нови документи и нова интерпретация на събитие, продължаващо да разделя и противопоставя българското общество, и представлява своеобразна рекапитулация на вече вековния политически и историографски дебат.

Полковник доц. д-р Петър Маринов от катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ представи автора. Той сподели, че проф. Янчев е  дългогодишен преподавател в Катедра „История на България“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, един от най-задълбочените изследователи на българската военна история с акцент върху вътрешните функции и употреба на Българската армия в периода 1878 – 1945 г. и председател на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професор д.н. Веселин Янчев е автор на близо 100 монографии, студии и статии, сред които „Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери 1907 – 1945“ (1999 г., 2022 г.), „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878 – 1912“ (2006 г.), „Службите за охрана в България от княза до президента 1879 – 2013 (2013 г.) и „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност между войните и след тях (1913 – 1915 и 1918 – 1923)“ (2014 г.). Той е научен ръководител на редица успешно защитили дисертации за придобиване на ОНС „доктор“ изследователи, двама от които са част от академичния състав на Академията.

Ръководителят на научна секция „Военноисторически изследвания“ доцент д-р Стоян Николов представи разработената монография. Той подчерта, че изследването стъпва на автентичен документален материал и цели да предложи една по-пълна, задълбочена и обективна картина на миналото, а не да обижда едни или да възхвалява други. Информацията е събирана и анализирана повече от 8 години основно в Държавния военноисторически архив, в Централния държавен архив, в Архива на Комисията по досиетата, както и проучвания в Руския държавен архив за социално-политическа история и издадените от Руското историческо общество документи на Коминтерна и на Руската комунистическа партия (болшевики). Използвани са и множеството публикувани документални архивни сборници, периодични издания от епохата, българска, руска и западноевропейска литература, пряко или косвено засягаща проблема.

„Септемврийското въстание е събитие от новата ни история, чиято интерпретация залягаше в основата на идеологическите стълбове, по които трябваше да се възпитава обществото и да се внушава истината за миналото. Виждането за тази истина беше, че на 9 юни 1923 г. народът се надига срещу този фашистки преврат, комунистическата партия го оглавява, прави опит за налагането на някаква демократична работническо-селска власт и този опит е жестоко смазан от фашисткото правителство. Това беше разказът, който десетилетия беше налаган в общественото мнение“. Това каза проф. Веселин Янчев и завърши с думите: „Кое е по-важно за паметта на една нация – болезнената истина или лъжливата легенда, зависи от нацията. Ако една нация гради самочувствието си само върху паметта за миналото, то лъжливата легенда е желана и търсена, а и винаги ще се намерят пророци или лъжепророци, които да я предложат. Ако една нация е целеустремена към бъдещето, то тя трябва да се учи не само от собствените, но и от грешките на другите нации в миналото, следователно ще има нужда от болезнената истина“.

Генерал-майор Тодор Дочев – началник на Академията, приветства автора и подчерта строго научния подход при написването на монографията. Той отбеляза, че за Военна академия е привилегия да домакинства представянето на такива военноисторически изследвания и направи връзка с дата на представянето – 14 ноември и събитията от 1912 г., когато е предприет първият в световната военна история опит за „едновременен разузнавателен полет с три типа самолети – „Албатрос“, „Воазен“ и „Блерио“. Те излитат по предварително уточнени различни маршрути и през определени малки интервали от време. Мисията и на трите самолета е наблюдение край Одрин. Те са пилотирани от поручик Радул Милков, поручик Стефан Калинов и италианеца Джовани Сабели. Поради лошите метеорологични условия, гъстата мъгла и силния вятър те се завръщат петнадесет минути след началото на мисията над обекта Кадън кьой. Затова генерал-майор Тодор Дочев връчи на проф. Янчев книга, посветена на българската бойна авиация, за спомен от вълнуващото събитие.

От своя страна авторът благодари за предоставената му възможност и топлото посрещане, и подари книгата си на Академията.


Биографични данни за проф. д.н. Веселин Янчев:

 • роден през 1963 г. в Малко Търново;
 • 1981 г. – средно образование – СПУ „В. Левски“ гр. М. Търново;
 • 1986 г. – магистър по история – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. Специализация „Нова и най-нова обща история”;
 • 1991 г. – доктор по история, докторска дисертация: „Възгледите на българската социалдемокрация за пътищата към властта 1891–1903 г.“;
 • 1991-1993 г. – преподавател по история в 133 СОУ „А. С. Пушкин“ – София;
 • 1993-1999 г. – научен сътрудник I ст. по проблемите на военната политика до Втората световна война в Националния център по военна история/Институт за военна история към Министерството на отбраната/ГЩ;
 • 1999 г. – асистент по Нова българска история в СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „История на България“;
 • 1999 г. – старши асистент;
 • 2001 г. – главен асистент;
 • 2005 г. – доцент по Нова българска история;
 • 2015 г. – професор по Нова българска история;
 • 2022 г. – доктор на науките.

Административни длъжности:

 • Председател на Общото събрание на СУ „Св. Кл. Охридски“ (от 2019)
 • Заместник-председател на Общото събрание на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2015 – 2019)
 • Председател на Общото събрание на Историческия факултет (2011 – 2019)
 • Ръководител на Катедра „История на България“ в Историческия факултет (от 2015)

Монографии:

 •  „Офицери без пагони. Съюзът на запасните офицери в България 1907-1945 г.“ – София, 1999 г.;
 •  „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878 – 1912 г.“ –  София, 2004 г.;
 •  „Службите за охрана в България. От княза до президента 1879 – 2013 г.“ –  София, 2013 г.;
 •  „Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Между войните и след тях (1913 – 1915 и 1918 – 1923)“ –  София, 2014 г.;
<<Предишна