МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

Автори:
Полковник доцент д-р Захарин Марков
Теодора Георгиева

Изтегли книгата в PDF