Философия

Радослав Бонев

Рецензенти

доцент д-р Илина Арменчева
доцент д-р Ирина Миндова-Дочева

 

 

 

ISBN 978-619-7478-46-4

 

Изтегли в PDF

Описание

През вековете философията е създала някои от най-важните и оригинални идеи, като приносът  в политиката, социологията, математиката, литературата и въобще в науката е неоценим. Тя предлага добър начин да се научим да мислим по-ясно за широк спектър въпроси, а методите ѝ на анализиране на аргументите могат да бъдат полезни за различни ситуации в други области на живота.

В учебното пособие са представени основните философски понятия, повечето значими философи и техните идеи.  Разгледани са трите основни философски дяла: антична, средновековна, нова и  съвременна философия. Предназначено  е за студенти, но представлява интерес и за  всички интересуващи се от темата.