110 години знания, умения, компетенции

Категория:

Описание

Сборник доклади от научна конференция октомври 2022 г.
Настоящият сборник съдържа научни доклади, представни по време на научната конференция „110 години знания, умения, компетенции“. Форумът се организира от Военна академия „Георги Стойков Раковски” и фондация „Български ВВС” и се реализира от катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана”.
Конференцията е една от формите за отбелязване през 2022 г. на празника на българската авиация и ВВС и е елемент от традиционната „Среща на поколенията“.