Шестдесетъ години воененъ орденъ „За храбростъ”

Описание

Шестдесетъ години воененъ орденъ „За храбростъ”

Стойчевъ, Иванъ Кр.

сигн. № 2171