Французки временен правилникъ за действия на въздушните сили. Ч.2 Въздушните сили въ боя. : Кн.4.Отбрана срещу хвърчила – 1925г.

Описание

Французки временен правилникъ за действия на въздушните сили. Ч.2 Въздушните сили въ боя. : Кн.4.Отбрана срещу хвърчила – 1925г.

сигн. № 11112