Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната – 18 – 19 май 2017 г. – втора част

Категория:

Описание

Сборник доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 18 – 19 май 2017 г. – втора част.