Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната – първа част – 2016 г.

Категория:

Описание

Сборник доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 19 – 20 май 2016 г.