Съвременни аспекти на сигурността – предизвикателства, подходи, решения

Категория:

Описание

В сборника „Съвременни аспекти на сигурността – предизвикателства, подходи, решения“ са публикувани доклади, представени на Годишна студентска научна сесия ‘2023 на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.