РЪКОВОДСТВO ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОЕННИТЕ СИСТЕМИ”

Вероятностни, статистически, оптимизационни и динамични модели и тяхното приложение във военното дело

Автор: доцент д-р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

 

Изтегли в PDF

Описание